Galleri:
Hjemmefront og utefront

Fotograf: Margrete Raaum.Fint besøk. En britisk oberstløytnant fra Royal Engineers besøker norske offiserer fra de norske styrkene i England.


Det er fred! Milorg-karer i samtale med offiserer fra de norske styrkene i England. En del av Milorg-karene hadde fått engelske uniformer, som de brukte med den svarte bereten, gjerne med norske flagstriper. Andre bar kun sivile klær med et norsk armbind.


En major i Tysklandsbrigaden har har hatt et sykkeluhell
midt i et øvelsesområde, men brigadens sanitet og
militærpoliti er raskt på plass og ordner opp. Soldatene bærer merket til 5. Yorkshire Division, som var den avdeling de norske avdelingene organisatorisk og operativt var underlagt i de første kontingentene.


Militærpolitet kontrollerer papirene til en av Tysklandsbrigadens sjøfører. Militærpolitiavedlinene som ble opprettet i England under krigen, skulle egentlig legges ned. Imidlertid gikk de norske avdelingene i Tysklandsbrigaden inn i den britiske organisasjonsstrukturen, og britene krevde at de norske avdelingene skulle være oppsatt iht. deres standard. Derfor ble MP-avdelingene beholdt, og har vært det siden.


Puss av rifle i felt. På sommeren var det tillatt å gå i bare skjorte-ermet, eller "Battledress, shirt sleeve order" som antrekket het i den britiske hæren. Riflen og feltutstyret er britisk, for bedre å fungere i den britiske organisasjonen. Noen år senere skulle amerikansk utstyr være dominerende.


Personellet fra ovenstående bilder i oppstilling.