Hva vi kan hjelpe til med


FLH ønsker å tilby hjelp til alle som seriøst ønsker å formidle norsk historie med fokus på okkupasjonstiden, både film, teater, kultur- og utdanningsinstitusjoner, levende rollespill og andre. Vi kjenner perioden godt, og har et omfattende kontaktnett som kan hjelpe oss på områder der vi trenger ytterligere kompetanse.

Konsulentvirksomhet: Vi kan hjelpe til som rådgivere på krigshistorie generelt, og militære spørsmål spesielt. Vi bidrar gjerne i utviklingsprosessen (manus/forberedelser) såvel som under selve gjennomføringen (på set). Dette omfatter også opplæring av skuespillere og statister i historisk korrekt militær handlemåte, inkludert såkalt "boot camp" med periodefokusert og rolletilpasset trening. Alternativt kan vi stille med trente statister ("Military Cadre") som lærer opp andre statister. I tillegg kan vi hjelpe til med realistisk sårsminke og planlegging av "slagmarker".

Kostymer: Vårt kostymelager er spesialisert på militære uniformer, med 2. verdenskrig som hovedfokus. Vi har mye kompetanse på bruk av uniformer som kostymer, og er behjelpelig med å skaffe det aller meste av militære uniformer og tilhørende bevæpning til innkjøp eller leie. Vi har stor forståelse for behovet for på den ene siden å få kostymene historisk riktige og reglementerte, men samtidig ta hensyn til kreative og økonomiske behov.

Klikk her for å gå til kostymeoversiden

Rekvisitt: Vi hjelper gjerne til med å skaffe rekvisitter fra krigstiden, utover det vi allerede har på lager. Vi kan tilby et godt utvalg av våpen fra 2. verdenskrigs-perioden, både atrapper (plomberte) og skarpe våpen. Vi har egen godkjent våpeninstruktør som gjerne jobber på set. Vårt utvalg av våpen er først og fremst tilpasset kostymeutvalget vårt, men vi har også mulighet til å skaffe til veie andre typer via vårt kontaktnett. Vi skaffer også historiske kjøretøyer fra perioden, fra motorsykler til stridsvogner.

Klikk her for å gå til rekvisittsiden

Pyrotekniske effekter: Flere av våre medlemmer er sertifiserte pyroteknikere (Pyro 2 - filmeffekter), og kan stå ansvarlig for dette på film/TV-produksjoner, samt på andre arrangementer som historiske spill. Vi kan blant annet levere treff-effekter (skudd som treffer mennesker eller gjenstander), simulerte granatnedslag som kaster opp jord, og lysglimt. Vi bruker kun effekter godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap, og tar ansvar for søknader og kontakt med brannvesnet i forkant/etterkant.

Klikk her for å gå til billedgalleriet